Trendrapport bruiloften

Inleiding

Het CBS heeft een rapport opgesteld met statische trends met opvattingen over trouwen, samenwonen en scheiden. Het huwelijk speelt steeds minder een centrale rol in het proces van relatie- en gezinsvorming. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is er veel veranderd. Het was vroeger gebruikelijk om vanuit huis te trouwen en pas dan te gaan samenwonen. Tegenwoordig is het steeds gewoner geworden om ongehuwd samen te wonen en pas later te gaan trouwen. Stellen wachten ook steeds minder vaak met kinderen krijgen tot na een eventueel huwelijk. Uit het rapport blijkt dat een meerderheid een toename van het aantal paren dat samenwoont voor het huwelijk als een goede ontwikkeling ziet. Daarnaast vinden de meesten het niet goed maar ook niet slecht dat steeds meer stellen niet meer trouwen, ook niet als er kinderen komen. Zij staan hier neutraal in.

Veranderingen in waarden en normen, maar ook emancipatie, modernisering en individualisering spelen een rol in deze ontwikkelingen. Vanaf de jaren zestig en zeventig werd zelfontplooiing steeds belangrijker. Er ontstond ruimte voor mensen om hun leven zelf in te richten. Vooral de nadruk op het realiseren van eigen doelen en behoeften heeft er toe geleid dat formele relatievormen zoals een huwelijk wat meer op de achtergrond komt te staan.

Renate Badloe is expert in kleurrijke bruiloften en eigenaar van het bedrijf Classy-affairs. Zij zegt: ‘Vroeger trouwden bruidsparen eerder, ze trouwden jonger, veel van huis uit en deels was er veel financiële input van de ouders. Dat is iets wat is veranderd. Mensen zijn hoger opgeleid, gaan later trouwen en sparen er specifiek voor. Ze betalen het zelf. Dit geldt tegenwoordig zowel voor de niet-westerse als de westerse bruiloften. Het is een trend die je steeds meer ziet.’

Huwelijkssluitingen en partnerschapsregistraties in Nederland

In 2018 traden 64,3 duizend paren in het huwelijk en sloten 19,8 duizend een geregistreerd partnerschap. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het aantal huwelijkssluitingen afneemt. Het huwelijk is minder populair onder bijvoorbeeld twintigers en dertigers. Zij kiezen vaker voor een geregistreerd partnerschap of om ongehuwd samen te wonen.

Twintig jaar geleden trouwden nog 85 duizend paren, de laatste jaren schommelt dit aantal rond de 64 duizend.

Huwelijkssluitingen en partnerschapsregistraties per gemeente

In onderstaande tabellen worden het aantal huwelijkssluitingen en gesloten partnerschappen per gemeente weergegeven. De verslagperiode betreft van 2010-2018.

Huwelijkssluitingen per gemeente, 2010-2018

In de periode van 2010-2018 hebben er in Nederland 585.705 huwelijkssluitingen plaatsgevonden. Amsterdam is de stad met het grootste aantal huwelijkssluitingen en Venlo met het minste aantal huwelijkssluitingen. De (grote) gemeenten staan in de bovenstaande tabel afgebeeld. In totaal hebben er 344.436 huwelijkssluitingen plaatsgevonden in de overige gemeenten. Deze gemeenten zijn niet opgenomen in op de tabel.

Partnerschapsregistraties per gemeente, 2010-2018

In de periode van 2010-2018 zijn er in Nederland 114.073 geregistreerde partnerschappen aangegaan. Ook hier is Amsterdam de stad is met het grootste aantal geregistreerde partnerschappen en Maastricht met het minste aantal geregistreerde partnerschappen. De (grote) gemeenten staan in bovenstaand tabel afgebeeld. In totaal zijn er 74.092 geregistreerde partnerschappen aangegaan in de overige gemeenten. Deze gemeenten zijn niet opgenomen in de tabel.

Trends in de bruiloftsbranche

Er zijn een hoop trends en ontwikkelingen op het gebied van bruiloften. Wat dacht je van een robotfotograaf die tijdens een bruiloft foto’s maakt van de gasten? Of een brainwave wedding? Dit is een high tech bruiloft waarbij liefde en technologie samenkomen. Bruidsparen zijn steeds bewuster bezig met personalisatie en duurzaamheid. In dit rapport bespreken we alle actuele trends op sociaal-cultureel-, technologisch- en ecologisch gebied. 

#1: Sociaal-culturele trends

Waar het voorheen nog gebruikelijk was om een uitgebreide bruiloft te organiseren, kiezen steeds meer stellen voor een kleinschaliger en persoonlijke bruiloft. Ondanks de afname van het aantal huwelijkssluitingen in Nederland zien we dat bruidsparen steeds meer budget hebben voor hun bruiloft. Mensen kiezen eerder voor kwaliteit, in plaats van voor kwantiteit. Dit zie je ook terug in het aantal weddingplanners. Er is een toename in het aantal startende weddingplanners. Er vindt als het ware een culturele verschuiving plaats waarbij mensen kiezen voor een bruiloft die zo dicht mogelijk bij het individu staat.

Er wordt steeds meer uitgegeven aan een bruiloft

Volgens een onderzoek van ThePerfectWedding geven bruidsparen in 2019 gemiddeld €14.585 uit aan een bruiloft. Zij hebben hiervoor gegevens uit hun budgettool geanalyseerd. Uit het onderzoek blijkt ook dat het aantal bruidsparen met een budget van €30.000+ is toegenomen ten opzichte van 2018. Het aandeel bruidsparen dat minder dan €15.000 besteedde aan een bruiloft nam juist af.

Ook experts in de bruiloft branche zien dat bruidsparen steeds meer geld uitgeven aan een bruiloft. 

Nailia Yermakova is eigenaar van Best Day Ever Events. Zij organiseert jaarlijks 40 tot 50 bruiloften. Nailia: ‘Doordat de economie aantrekt zien we dat mensen makkelijker geld uitgeven. Dit merk je ook in de uitgaven van een bruiloft.’

Een bruiloft wordt steeds persoonlijker

Bij bruiloften zal het steeds meer over individualiteit gaan. Er zijn een hoop trends en thema’s waar bruidsparen uit kunnen kiezen. Maar in plaats daarvan kiezen (toekomstige) bruidsparen ervoor om de dag zo persoonlijk mogelijk te maken. Er is zoveel aanbod binnen alle facetten van de bruiloft, van eten en entertainment tot aan de aankleding. Persoonlijkheid staat hierbij voorop.

Renate: ‘Ik verwacht dat het aanbod voor de invulling van een bruiloft alleen maar meer wordt. Hierdoor zullen mensen veel meer voor het persoonlijke gaan. Ook omdat er meer inspiratie beschikbaar is. Met de komst van Pinterest heeft iedereen toegang tot zoveel inspiratie. Er is veel kennis beschikbaar om de mogelijkheden uit te zoeken. Ik zie dat het bijvoorbeeld niet echt trending meer is om een bepaald thema te kiezen, maar bruidsparen meer kijken wat echt bij hun persoonlijkheid past en dichtbij ze staat.”

Nailia: ‘Je ziet dat de aankleding en styling van bruiloften steeds persoonlijker worden. Bruidsparen houden steeds meer budget vrij voor de styling. Hierdoor kunnen ze het persoonlijk maken. Je ziet bijvoorbeeld dat bruidsparen steeds meer doen met naamkaartjes, een op maat gemaakte goodiebag en logo-ontwerp.’

Doordat bruiloften steeds persoonlijker worden, zie je ook een verschuiving plaatsvinden in het aantal bruiloftsgasten. Een bruidspaar kiest er vaker voor om het kleinschaliger en persoonlijker te organiseren. Een trend die hierop aansluit is de zogenaamde ‘micro wedding’.

Micro wedding

Een micro wedding is anders dan een eloping. Bij een eloping trouw je enkel met zijn twee of met enkele getuigen erbij. Dit doe je zonder bruiloftsgasten en een feest. Een micro wedding is meer een kleine bruiloft met ongeveer 50 of minder genodigden. Deze microbruiloften worden steeds populairder omdat mensen een optie willen tussen een uitgebreide bruiloft en een eloping.

Renate: ‘Bruidsparen kiezen voor persoonlijker en kleinschaliger. Er is nu veel meer beschikbaar op het gebied van inspiratie en mogelijkheden. Ook bij niet-westerse bruiloften zie ik een trend dat bruidsparen specifiek kiezen voor minder gasten. Ik zie dat ook zij later gaan trouwen, zelf sparen en veel eigen inbreng hebben. En dus eigenlijk gaan kijken naar persoonlijker, kleiner en meer kwaliteit bieden dan groter en mainstream.’

Nailia: ‘Wat je de afgelopen jaren ziet is dat kleine bruiloften een trend zijn. Dat is nu veel meer dan vijf jaar geleden. Mensen kiezen nu eerder voor kwaliteit in plaats van voor kwantiteit. Hierdoor kunnen we de trend doortrekken en zien we dat bruidsparen minder mensen uitnodigen, waardoor er meer budget overblijft om de bruiloft uitgebreider te vieren.’

Een toename in het aantal weddingplanners in Nederland

De vraag naar het aantal weddingplanners neemt toe in Nederland. De oorzaak hiervan kan zijn dat beide partners druk zijn en weinig tijd hebben om de bruiloft te regelen. Een andere reden kan zijn dat het bruidspaar optimaal wil genieten en het organiseren van de bruiloft daarom uit handen geeft.

In tegenstelling tot advocaat of accountant is de titel weddingplanner geen beschermde titel. Dat betekent dat iedereen zich weddingplanner mag noemen zonder restricties of aanvullende voorwaarden. Er is officieel geen opleiding voor nodig om jezelf weddingplanner te mogen noemen. Wel is het raadzaam om als toekomstig bruidspaar te kiezen voor een weddingplanner die is aangesloten bij BWPN (Beroepsorganisatie Weddingplanners Nederland).

‘Vanuit onze Beroepsorganisatie Weddingplanners Nederland zien wij een toename in het aantal weddingplanners groeien.Met name de laatste jaren kiezen de ondernemers ervoor om hier fulltime mee aan de slag te gaan. Deze groei blijft toenemen omdat de ondernemers in hun specifieke niche volop kunnen werken. De drukke tweeverdieners bouwen op hun expertise en organisatietalenten en kiezen voor een persoonlijke bruiloft gericht op hun wensen, ‘ zegt Daniëlle van der Lee, eigenaar van BWPN.

Het BWPN heeft als doel om kennis op het gebied van weddingplanning te bevorderen en dit onder de leden te verbreden. Daarnaast zet de organisatie zich actief in voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. Zij bieden een vakopleiding tot weddingplanner waar je jezelf kunt ontwikkelen tot professionele weddingplanner. Het vergroot het vertrouwen en geloofwaardigheid naar toekomstige bruidsparen.

Renate: ’Tien jaar geleden kenden mensen het beroep weddingplanner amper. Het wordt nu steeds gebruikelijker om een weddingplanner in te schakelen. Dit geldt niet alleen voor de grote bruiloften, maar ook voor de kleine bruiloften. De markt van weddingplanners is heel divers. Je hebt starters die zijn wat lager in tarief, je hebt ervaren weddingplanners maar ook planners die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in food. Waardoor het gemakkelijker en gebruikelijker wordt om een professional voor in te schakelen. De weddingplanner markt wordt groter. Er komen er steeds meer bij.’

Nailia: ‘Je ziet dat er veel startende weddingplanners bijkomen. Wel zie je dat zij vaak niet genoeg aanvragen hebben om dit fulltime te doen. Zij doen dit dan naast hun huidige baan. Er zijn maar een aantal grote weddingplanners in Nederland die er volledig van rond kunnen komen.’ 

#2: Technologische trends

Technologie zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen op bruiloften. Volgens het Bridebook Wedding (2018) rapport wordt technologie een integraal onderdeel bij bruiloften. Daarnaast blijkt dat 11% van de koppels hun gasten een wow-factor willen bezorgen door middel van technologie. Het is daarom niet gek dat er steeds meer technologische ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van bruiloften.

Robots op de bruiloft: een wedding drone of robotfotograaf

Je ziet het nu nog sporadisch op een bruiloft voorbij komen: een ‘wedding drone’. Dit is een drone die speciaal wordt gebruikt om de bruiloft zo perfect mogelijk in beeld te brengen. Vandaag de dag is het door een drone veel eenvoudiger geworden om te filmen vanuit verschillende invalshoeken. Een drone kan foto’s en video’s vanuit de lucht nemen die een normale fotograaf niet kan maken.

De verwachting is dat de wedding drone de komende jaren flink in populariteit zal gaan stijgen. Het aanstaande bruidspaar kan ervoor kiezen om een drone te huren of te kopen. Maar er zijn ook al bedrijven op de markt die hun diensten aanbieden met hun wedding drone.

Het maken van foto’s vormt een belangrijk onderdeel bij huwelijksfeesten. Bij een gemiddelde bruiloft worden er makkelijk 3400 foto’s gemaakt. Wat dacht je ervan als een robotfotograaf een aantal van deze foto’s zou maken?

Er is een robotfotograaf op de markt die is uitgerust met gezichtsherkenningstechnologie. Deze is in staat is om bruidsgasten te detecteren en te vragen of ze een foto willen hebben. De robotfotograaf heeft de mogelijkheid om foto’s van de gasten te e-mailen, af te drukken of zelfs rechtstreeks op social media te plaatsen.

Deze robotfotograaf kan gepersonaliseerd worden door het voorscherm te voorzien van een sms- of videoboodschap. Dit is ideaal voor koppels met een specifiek bruiloftsthema. Zij kunnen het beeldscherm van de robot hierop aanpassen. Gasten kunnen zelfs de manier waarop hun foto wordt genomen aanpassen en gebruikmaken van verschillende filters. Servicerobots.com biedt de mogelijkheid om een robotfotograaf te huren.

Een brainwave wedding 

Een brainwave wedding is een high tech bruiloft waarbij liefde en technologie samenkomen. Tijdens de bruiloft wordt de hersenactiviteit van het bruidspaar gemeten met EEG-sensoren. Er wordt in real-time gemeten wat zij op dat moment ervaren. Wanneer het bruidspaar elkaar het ‘ja-woord’ geeft, worden er van de twee unieke datapatronen van de bruiloftskus een 3D ring gedrukt. Hiermee wordt de kus vereeuwigd in een gepersonaliseerde ring. De ringen die worden gemaakt bevatten een code voor het huwelijkscontract die wordt opgeslagen in een blockchain-systeem.

De Brainwave Wedding Lab is ontwikkeld door Baltan Laboratories met kunstenaars Lancel/ Maat. In het lab wordt onderzoek gedaan naar nieuwe en toekomstige huwelijksvormen door middel van technologie.

De high tech (smart) ring als vervanging voor de traditionele trouwring

Met de komst van de smart ring kan het zomaar zijn dat we in de toekomst de ‘traditonele’ trouwring gaan vervangen voor een high tech ring. De high tech (smart) ring houdt je activiteiten bij, slaappatroon en hartslag. Daarnaast synchroniseert de slimme ring met de smartphone. Wij kunnen ons voorstellen dat toekomstige bruidsparen die een actieve levensstijl hebben zo een ring wel zien zitten.

Tegenwoordig zijn er diverse bedrijven op de markt die dergelijke high tech ringen aanbieden, waaronder Motiv. De Motiv Ring herkent automatisch welke activiteit een persoon aan het doen is, zodat hij of zij zelf niet een activiteit hoeft te starten. Denk bijvoorbeeld aan hardlopen of wandelen. De Motiv Ring heeft diverse kleuren, zodat er voor elk bruidspaar een geschikte smart ring is.

Een virtual reality bruiloftsvideo wordt de next big thing

We leven in de 21ste eeuw waar bijna alles mogelijk is, dus ook een virtual reality bruiloft. Dit is een bruiloft die door middel van VR kan worden herbeleefd. Door vernieuwde technologieën wordt er een 360 graden, 3D-video gemaakt van de trouwdag. Voordat de video daadwerkelijk wordt gemaakt, komt het bedrijf VR Wedding langs op de trouwlocatie om de volgorde en de beste cameraposities voor de belangrijkste momenten van de dag vast te stellen.

Op de trouwdag zelf komt een cameraprofessional alle geplande beelden vastleggen door middel van een 360-graden camera. Vervolgens worden deze beelden in de studio geprogrammeerd tot virtual reality content. Wanneer de beelden zijn afgerond, worden ze opgestuurd naar het bruidspaar. Het bruidspaar kan de VR-beelden door middel van een Ocolus Go VR-bril binnen twee weken na de trouwdatum bekijken. Klanten kunnen op de website kiezen uit verschillende pakketten. VR Wedding is gevestigd in Ierland en zal naar verwachting verder gaan uitbreiden. 

Online trouwen door middel van een mobile app

WebWed Mobile is een bedrijf die het mogelijk maakt om legaal online te trouwen. Ze omschrijven zichzelf als ‘The New Vegas & Uber of Weddings’. WebWed Mobile wil een revolutie in de bruiloftsindustrie teweeg brengen. Het doel is om de elementen liefde, recht en technologie samen te voegen. Daarmee willen ze mensen uit alle lagen van de bevolking en hoeken van de wereld de kans geven om te trouwen op een betaalbaar en wereldwijd platform.  

Hoe werkt het? Het toekomstige bruidspaar moet allebei eerst de app downloaden op hun smartphone om zich vervolgens te registreren. Daarna moeten ze een event aanmaken, een datum en tijdstip uitkiezen waarop ze willen trouwen. In de volgende stap leveren ze de benodigde documentatie aan om het officieel te kunnen maken. Daarna kun je uit een officiële lijst van trouwambtenaren kiezen. Op de dag zelf zet het bruidspaar online een handtekening en dan is het huwelijk officieel. Voordat de ceremonie plaatsvindt kunnen ze ongelimiteerd vrienden, familie, kennissen en collega’s uitnodigen die online mee kunnen kijken tijdens de ceremonie.

3D printing mogelijkheden voor een bruiloft

3D-printen is niet nieuw, maar 3D objecten printen voor een bruiloft wel! Op de website van Shapeways kun je objecten kopen van designers die speciaal zijn ontworpen voor een bruiloft. Sieraden, boeketten, ringen, decoratieve objecten en trouwbedankjes. Tegenwoordig is alles mogelijk om te printen. Hoewel het proces van 3D-printen traag kan zijn, zijn de resultaten altijd het wachten waard. Daarnaast is het uniek en trendy om objecten voor een bruiloft te printen.

Cober is een juwelier en ontwerpatelier waar je trouwringen kunt laten ontwerpen en maken door middel van een 3D-printer. Het ouderwets snijden in was om dit later te gieten in goud is vervangen door moderne 3D-wasprinters. Deze printers zorgen ervoor dat er veel efficiënter gewerkt kan worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een naam in de ring te laten printen in 3D.

#3: Verduurzaming

Mensen zijn zich meer bewust van de impact die zij hebben op het milieu. We kiezen er daarom steeds vaker voor om een duurzame bruiloft te organiseren. Een duurzame bruiloft verwijst naar een milieubewuste bruiloft waarbij de negatieve impact die het op het milieu heeft geminimaliseerd wordt. Wist je dat een gemiddelde bruiloft ongeveer 10 ton C02 uitstoot? Dat is meer dan een gemiddeld huishouden per jaar. Dit blijft uit cijfers van Milieudefensie.

Je kunt tegenwoordig op veel verschillende manieren een bruiloft op een bewuste en duurzame manier inrichten en aankleden. Er zijn een aantal trends en ontwikkelingen gaande op duurzaamheidsgebied. 

Steeds meer gebruik van gerecycled en duurzaam materiaal

Klimaat is een actueel thema bij steeds meer bruiloften. Bruidsparen willen zo min mogelijk impact op het klimaat achter laten. Je ziet daarom dat bruidsparen ervoor kiezen om gebruik te maken van gerecycled en duurzaam materiaal. De trouwkaart is hier een goed voorbeeld van.

Renate: ‘Duurzaamheid is iets wat steeds meer speelt. Bijvoorbeeld in het gebruik van materialen. Ik heb nu een bruidspaar die er bewust voor heeft gekozen om geen papieren uitnodigingen te versturen. Maar daarvoor in de plaats digitale uitnodigingen te gebruiken. Zij willen bewust zo min mogelijk gebruik van papier en verspilling.

Je kunt ook kiezen voor een trouwkaart van gerecycled papier of papier met een FSC merk. Maar wat tegenwoordig nieuw is, zijn bloeikaarten. Dit zijn duurzame kaarten die gemaakt zijn van bloeipapier. Het bloeipapier is vervaardigd uit gerecyclede oude kranten of katoen resten waar zaadjes van groente, bloemen en kruiden in zijn verwerkt. De trouwkaart kan na afloop van de bruiloft in de aarde worden gestopt. Vervolgens groeien er groentes, kruiden en fleurige bloemen uit. Hetzelfde geldt voor traditionele confetti. Dit kan vervangen worden door duurzame confetti. Er is namelijk een plantbare confetti op de markt met bloemenzaadjes. De overgebleven confetti resten  zorgen op de trouwlocatie voor een zee van bloemen.

Maar ook op de tafels wordt er vaker voor een duurzaam alternatief gekozen. Erg populair is het vervangen van een tafellaken voor hennep of jute. Jute is namelijk biologische afbreekbaar en vervaardigd uit gerecycled materiaal. Het is een betere stof dan synthetische materialen, waar tafelkleden vaak van zijn gemaakt.

Nailia: ‘Er zijn bruidsparen die er bewust voor kiezen om gebruikte spullen te hergebruiken of om spullen te huren. Zodat ze het niet hoeven te kopen en omdat het beter voor het milieu is. Mensen maken ook steeds meer gebruik van bijvoorbeeld het hennep textiel, zoals een tafelloper. Dit is duurzaam materiaal.’

‘Wij zien steeds meer bestellingen voorbij komen van bruidsparen die jute op rol kopen. Ze gebruiken het als tafelloper, maar ook zien wij dat jute wordt gebruikt om de rest van een bruiloft te decoreren. Zo ontvangen we regelmatig foto’s van klanten die jute op hun bruiloft hebben gebruikt voor het maken van jute placemats, servetringen of bestekzakjes. Steeds meer mensen gaan aan de slag met de zogenaamde DIY (Do-It-Yourself)’, zegt Jacco van Beusekom, manager van de webshop Juteoprol.com.

Vegan en streekproducten

Mensen zijn meer bewust bezig met het milieu en hun eigen gezondheid. Vandaag de dag kiezen steeds meer mensen ervoor om vegetarisch of vegan te eten. Je ziet dit ook terugkomen bij bruiloften. Door het creëren van een gezondere levensstijl, kiezen mensen voor vegan.

Renate: ‘Naast een toename in het gebruik van duurzame materialen is ook het gebruik in vegan toegenomen. Je hebt nu bijvoorbeeld een veel groter aanbod in vegetarisch en vegan voedsel. Dus ook in het food aanbod is er meer bewustzijn gaande en is er meer mogelijk.’

Nailia: ‘Er is steeds meer keuze in vegan en vegetarische opties.’

Veel horecagelegenheden kiezen er vaker voor om producten lokaal in te kopen. Dit geldt ook voor een bruiloft. Door het inschakelen van lokale leveranciers van streekproducten besparen bruidsparen op onnodige brandstofkosten. Wat weer een positieve impact op het milieu heeft.

Schrijf je in en ontvang direct 5% korting

  • Persoonlijke korting
  • Krijg af en toe mails van ons
  • Relevant nieuws

We behandelen je gegevens volgens onze privacyverklaring , die je kunt inzien. Ook is het mogelijk je op elk moment uit te schrijven voor onze e-mails. De kortingscode is twee weken lang geldig bij een besteding vanaf 75 euro excl. btw.

De waardering van vendrigpackaging.com/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.4/10 gebaseerd op 13898 reviews.